Перегляд елементів (загалом 41)

  • Колекція: Право. Юриспруденція

cover_pravovye_i_tehnologicheskie_problemy_sozdanya_e_bibliotek.jpg
Рассмотрены правовые, технологические и лингвистические про­ блемы, возникающие при создании, функционировании и использова­ нии электронных библиотек. Обсуждаются возможности совершенст­ вования авторско-правового, информационного и библиотечного…

cover_trudovye_pensii_po_starosti_naznachenie_perer.jpg
Настоящее издание содержит систематизированные по разделам пояснения раз-личных аспектов пенсионного обеспечения по старости (определение размера
пенсии и отдельных ее частей, подсчет «пенсионного» стажа, правила выплаты и
случаи изменения…

cover_TDP.jpg
Навчальний посібник підготовлено доцентом кафедри державно-правових дисциплін Української академії банківської справи кандидатом юридичних наук, доцентом Сухоносом Володимиром Вікторовичем. Він складається з 25 глав, що об’єднані у п’ять розділів:…

cover_konstitutsiine_pravo.jpg
Курс лекцій ґрунтується на Конституції України, законах та інших нормативно- правових актах галузі конституційного права України з урахуванням останніх зако- нодавчих змін. Визначаються предмет, джерела, система і суб’єкти конституційного права…

cover_civilne i simeyne pravo.jpg
У навчально-практичному посібнику відповідно до програми з цивільного та сімейного права України викладено матеріал, який стане у нагоді студентам юридичних вищих навчальних закладів при підготовці до практичних занять, заліків та іспитів з цього…

cover_Kryminal'ne pravo Ukrayiny.jpg
У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001 р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, практики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацювань розглядаються питання Осоливої частина…

1353432808_85-693-preview.jpg
Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту,…

cover_zahisti_svoe_pravo.jpg
Дане видання призначено для широкого використання громадянами України з метою захисту їх прав від порушень з боку держави. Оскільки громадяни кожен день звертаються до державних установ і мають конкретні проблеми при комунікації з ими, необхідно…

cover Verba, Koval Osnovi intel. vlasnosti.gif
Викладено основи інтелектуальної власності: загальні поняття, системаохорони інтелектуальної власності, міжнародна охорона інтелектуальноївласності, питання надання прав, охорони об'єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав,…

cover_Ahrarne_pravo_Ukrainy.jpg
У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і…

Мітки:

Вихідні формати

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2