Серійні публікації. Періодика галузі

Dublin Core

Назва

Серійні публікації. Періодика галузі

елементи в Серійні публікації. Періодика галузі колекції

Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація<br /><br />
Навчально-методичний посібник написаний на базі уза-
гальнення досвіду проведення наукових досліджень і підготовки
різноманітних…

Дерево колекцій