Серійні публікації. Періодика галузі

Dublin Core

Назва

Серійні публікації. Періодика галузі

Collection Items

Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація<br /><br />
Навчально-методичний посібник написаний на базі уза-
гальнення досвіду проведення наукових досліджень і підготовки
різноманітних наукових текстів. Його призначення в тому, щоб
підвищити якість інтелектуальних текстових продуктів і …
View item

Дерево колекцій