Історія

Dublin Core

Назва

Історія

Collection Items

Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации»
В фундаментальном труде русского ученого, доктора экономических наук Валентина Катасонова исследуется история и идеология капитализма – денежной цивилизации, создавшей новую систему рабству, более эффективную, чем традиционный рабовладельческий…

Эпоха Сталина
Сталин - один из величайших деятелей мировой истории - смело может быть поставлен в один ряд с Александром Македонским, Карлом Великим и Наполеоном. Он был один из тех, кто создавал великие сверхдержавы, тяжесть служения которым была не под силу…

Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIIIст.
Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів України

Історія України
Підручник, створений викладацьким складом Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка для студентів історичних спеціальностей, а також для студентів - іноземців, які навчаються в університетах України.

 Русь. Другая история
Книга, которую вы держите в руках, - поиск ответов на те вопросы, которые задают учителям не в меру любопытные школьники, не получая ясных объяснений. Кто же такие древние русские, предки украинцев, русских России и белорусов? Почему одни из них как…

Монографії до історії Галицької Русі
З початку 1886 року у Тернополі під редакцією Олександра Барвінського почала виходити "Руська історична Бібліотека". Мета цих видань, за словами редактора: подати руську бувальщину, зображену в монографіях найзнатніших істориків, заснованих на…

Історія України
У першій частині підручника систематично викладена історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття.
Підручник підходить як для студентів та аспірантів, так і для викладачів історії України вищих навчальних закладів.

Історія України в схемах і таблицях
Матеріал історії Україна повністю викладено у вигляді структурно-логічних схем і таблиць і охоплює всі періоди української історії до наших днів. Підручник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів.

Національна символіка України
Українські символи (герби, прапори, гімни): походження та історія.

Всесвітня історія
Посібник створен Відповідно до програми курсу для загальноосвітніх навчальних закладів / «Всесвітня історія. 10 клас. Рівень стандарту ». Посібник містіть Розробки 35 уроків курсу Із додаткової матеріалом. У посібніку пропонується базова основа,…
View all 14 items

Дерево колекцій