Історія

Dublin Core

Назва

Історія

елементи в Історія колекції

Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации»
В фундаментальном труде русского ученого, доктора экономических наук Валентина Катасонова исследуется история и идеология…

Эпоха Сталина
Сталин - один из величайших деятелей мировой истории - смело может быть поставлен в один ряд с Александром Македонским, Карлом Великим и…

Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIIIст.
Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів України

Історія України
Підручник, створений викладацьким складом Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка для студентів історичних…

 Русь. Другая история
Книга, которую вы держите в руках, - поиск ответов на те вопросы, которые задают учителям не в меру любопытные школьники, не получая ясных…

Монографії до історії Галицької Русі
З початку 1886 року у Тернополі під редакцією Олександра Барвінського почала виходити "Руська історична Бібліотека". Мета цих видань, за…

Історія України
У першій частині підручника систематично викладена історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття.
Підручник підходить як…

Історія України в схемах і таблицях
Матеріал історії Україна повністю викладено у вигляді структурно-логічних схем і таблиць і охоплює всі періоди української історії до…

Національна символіка України
Українські символи (герби, прапори, гімни): походження та історія.

Всесвітня історія
Посібник створен Відповідно до програми курсу для загальноосвітніх навчальних закладів / «Всесвітня історія. 10 клас. Рівень стандарту…

Дерево колекцій