Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

Dublin Core

Назва

Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

Collection Items

Міста України
Довiдник мiстить понад 10 000 абсолютних, вiдносних та порiвняних статистичних i iсторичних характеристик усiх сучасних мiст України. Наведена iнформацiя щодо адмiнiстративного пiдпорядкування, площi, чисельностi за останнi 100 рокiв i за час…
View item

Дерево колекцій