Мови

Dublin Core

Назва

Мови

Collection Items

Практикум по деловому английскому языку
учебно-методологическая разработка

Іспанська ділова мова
навчальний посібник

Латинська мова
На основі програми "Латинська мова" підручник містить відомості з фонетики, морфолоії та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник. Підручник призначений для студентів юридичних…

English for Law Students
Підручник ставить за мету ознайомити студентів5юристів з країно5 знавчою термінологією України, Великої Британії, США – про державний устрій цих країн, політичні партії, виборчі системи, правові системи, си5 стему судочинства. У підручнику міститься…

English for Law Students
Підручник ставить за мету ознайомити студентів5юристів з країно5 знавчою термінологією України, Великої Британії, США – про державний устрій цих країн, політичні партії, виборчі системи, правові системи, си5 стему судочинства. У підручнику міститься…

Англійська мова IV курс
Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори продовжують серію підручників, ускладнену та розширену відповідно до…

Граматика сучасної англійської мови
У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.
Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ.
Довідник призначено для…

English Vocabulary in use
It was written to help you to improve your English vocabulary. It will help you to learn not only the meanings of words but also how they are used. You can use this book either with a teacher or for self-study.
View all 8 items

Дерево колекцій