Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Dublin Core

Назва

Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Collection Items

Хроніка нищення української мови. Факти і коментарі.
У цьому виданні, у короткій формі показано, що русифікація України ніяк не була самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових,…

Історична граматика української мови
Посібник складається з теоретичної частини, системи контрольних завдань і вправ та методичних рекомендацій, текстів для аналізу й хрестоматії до опрацювання курсу історичної граматики української мови.Для студентів напряму підготовки “Філологія…

Як ми говоримо
Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого…

Українські поезії
Збірка українських поезій Петра Гулака-Артемовського

Психолінгвістична діагностика
У посібнику висвітлено ключові підходи до аналізу усного й писемного мовлення. Автори визначають об`єкт, предмет, мету та завдання психолінгвістики як самостійної галузі знань, її сучасний стан і перпективи. Особлива увага приділена…

История русской семиотики до и после 1917года.
Книга посвящена предыстории русской семиотики -- практически единственной гуманитарной области бывшего СССР, получившей мировую известность Читателя в максимально "цитатной форме" знакомят с наблюдениями и прозрениями ряда гениальных "научных…
View all 6 items

Дерево колекцій