Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Dublin Core

Назва

Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

елементи в Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство колекції

Хроніка нищення української мови. Факти і коментарі.
У цьому виданні, у короткій формі показано, що русифікація України ніяк не була самочинним, природнім процесом, як це намагаються…

Історична граматика української мови
Посібник складається з теоретичної частини, системи контрольних завдань і вправ та методичних рекомендацій, текстів для аналізу…

Як ми говоримо
Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у…

Українські поезії
Збірка українських поезій Петра Гулака-Артемовського

Психолінгвістична діагностика
У посібнику висвітлено ключові підходи до аналізу усного й писемного мовлення. Автори визначають об`єкт, предмет, мету та завдання…

История русской семиотики до и после 1917года.
Книга посвящена предыстории русской семиотики -- практически единственной гуманитарной области бывшего СССР, получившей мировую…

Дерево колекцій