Прикладні науки. Медицина. Технологія

Dublin Core

Назва

Прикладні науки. Медицина. Технологія

Collection Items

Попереднє планування особливих заходів
Положення цього посібника націлені на запобігання травмам, пораненням абозагибелі людей, які можуть статися у результаті неналежного планування або настання подій, яким можна було запобігти, під час публічних заходів.Завданням цього посібника є…

Біохімія людини
У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів,…
View all 2 items

Дерево колекцій