Фізика

Dublin Core

Назва

Фізика

елементи в Фізика колекції

Вступний курс квантової теорії поля. Том I
Першу частину відомого підручника присвячено загальному формалізму теорії квантових полів і методам квантової електродинаміки.…

Лабораторный практикум по физике
Предназначается в качестве учебного пособия студентам для лабораторного практикума по физике. Настоящее издание содержит описание…

Азы физики. Очень краткий путеводитель
У этой маленькой книжки есть две цели. Ближайшая цель - найти простейший способ для объяснения того, как современная физика элементарных…

 Молекулярна фізика: конспект лекцій
Для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 0708 Екологія, 0926 Водні ресурси.

Дерево колекцій