Загальні відомості про математичні та природничі науки

Dublin Core

Назва

Загальні відомості про математичні та природничі науки

елементи в Загальні відомості про математичні та природничі науки колекції

Моделі і методи прийняття рішень: в аналізі та аудиті
У навчальному видані на достатньому науково-методичному рівні викладено основний зміст тем курсу, що включають теоретико-методичні…

Дерево колекцій