Загальні відомості про математичні та природничі науки

Dublin Core

Назва

Загальні відомості про математичні та природничі науки

Collection Items

Моделі і методи прийняття рішень: в аналізі та аудиті
У навчальному видані на достатньому науково-методичному рівні викладено основний зміст тем курсу, що включають теоретико-методичні підходи до прийняття рішень, застосування наукових методів прийняття ефективних рішень, мистецтво управління, етичні…
View item

Дерево колекцій