Математика. Природничі науки

Dublin Core

Назва

Математика. Природничі науки

елементи в Математика. Природничі науки колекції

Основи екології
В курсі лекцій подані основи екології, в тому числі класичної і неоекології. Робота написана з позицій хімічних основ екології.…

Математичне програмування
Методичний посібник містить основні теоретичні положення з розділу Лінійне програмування. До кожної теми наведено розв’язання…

Методи прийняття рішень
Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму…

Дерево колекцій