Математика. Природничі науки

Dublin Core

Назва

Математика. Природничі науки

Collection Items

Основи екології
В курсі лекцій подані основи екології, в тому числі класичної і неоекології. Робота написана з позицій хімічних основ екології. Розглядаються питання забруднення атмосфери, біосфери, урбоекології.

Математичне програмування
Методичний посібник містить основні теоретичні положення з розділу Лінійне програмування. До кожної теми наведено розв’язання різнотипнихприкладів, а також подано завдання для самостійних занять, що допоможестудентам набути досвід у практичному…

Методи прийняття рішень
Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз.Розглянуто основні поняття теорії прийняття рішень, методи прийняття рішень за умов коли…
View all 3 items

Дерево колекцій