Державне адміністративне управління. Військова справа

Dublin Core

Назва

Державне адміністративне управління. Військова справа

Collection Items

Государственное и муниципальное управление
Рассмотрены понятия государственного управления и государственной службы, приведена общая характеристика государственного и муниципального управления как общественного явления и института развития общества в качестве профессионального вида…

УПРАВЛІННЯ <br /><br />
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ<br /><br />
В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ
Висвітлено широке коло питань, пов'язаних із сутністю, методологією, мее тодикою та практикою управління за результатами діяльності в органах місцевого самоврядування. Посібник підготовлено за результатами викоо нання в місті Комсомольську…

Концептуальні засади взаємодії політики й управління
У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх удосконалення і посилення. В основу навчального посібника…
View all 3 items

Дерево колекцій