Державне адміністративне управління. Військова справа

Dublin Core

Назва

Державне адміністративне управління. Військова справа

елементи в Державне адміністративне управління. Військова справа колекції

Государственное и муниципальное управление
Рассмотрены понятия государственного управления и государственной службы, приведена общая характеристика государственного и…

УПРАВЛІННЯ <br /><br />
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ<br /><br />
В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ
Висвітлено широке коло питань, пов'язаних із сутністю, методологією, мее тодикою та практикою управління за результатами діяльності в…

Концептуальні засади взаємодії політики й управління
У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії…

Дерево колекцій