Політика

Dublin Core

Назва

Політика

Collection Items

Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Посібник "Місцеве самоврядування: світовий та український досвід" є результатом багаторічної роботи експертів Програми спряння парламентові України над аналізом тенденцій розвитку місцевого самоврядування в різних країнах світу та Україні. Тут…

Политология
Это один из лучших зарубежных учебников по политологии. Он максимально полно вводит читателя в проблематику современной политики и политологии. Большое внимание уделено глобализации, движениям феминизма и «зеленых», подъему этносоциализма. В учебнике…

Теорія політики
Видано 1921 року в Джерсі-Сіті Накладом Видавництва Українського Народного Союза «Свобода».

Політологія
У навчальному посібнику викладено основні аспекти політики як суспільного явища, висвітлюються основні етапи становлення та розвитку політичної думки, розглядаються основні питання теорії політики, політичних систем та процесів, а також міжнародної…

Між націоналізмом і толерантністю
Книга Володимира Старика «Між націоналізмом і толерантністю» досліджує генезу та розвиток модерного українського національного проекту у Чернівецькій області XIX - на початку XX століть. Розділ «Становлення націй» присвячено розглядові формування…

Українська нація: Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ століття
У книзі подано походження та життя української нації від її утворення 40 тисяч років тому і до ХІ століття н. е. Автор висвітлює той період розвитку українського народу, що його забороняли описувати московські колонізатори. Пишучи за нас нашу…

Демократия и тоталитаризм
Статьи посвящены современной геополитике, духу нашего времени, взаимоотношениям России с окружающим миром. В сборник вошли статьи за 2005–2011 гг., опубликованные в оппозиционных СМИ "Завтра", "Форум.мск", "Ликбез", в изданиях: "Фонд стратегической…

Політологія
Посібник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету. У ньому з позицій сучасного осмислення світової політологічної скарбниці ведеться змістовне…

Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма.
«Пагубная самонадеянность» — последняя работа профессора Ф. А. Хайека, выдающегося австро-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии. В книге подводится итог более чем полувековым размышлениям над природой необычайной и губительной для…

Условия свободы<br /><br />
Гражданское общество<br /><br />
и его исторические<br /><br />
соперники<br /><br />
Как толкует автор суть и содержание понятия “гражданское общест- во”? Какую роль в его формировании сыграли культурные, этнические, географические факторы, религиозные философские и идеологические догмы? Почему его предтечами автор считает абсолютные…
View all 12 items

Дерево колекцій