Політика

Dublin Core

Назва

Політика

елементи в Політика колекції

Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Посібник "Місцеве самоврядування: світовий та український досвід" є результатом багаторічної роботи експертів Програми спряння…

Политология
Это один из лучших зарубежных учебников по политологии. Он максимально полно вводит читателя в проблематику современной политики и…

Теорія політики
Видано 1921 року в Джерсі-Сіті Накладом Видавництва Українського Народного Союза «Свобода».

Політологія
У навчальному посібнику викладено основні аспекти політики як суспільного явища, висвітлюються основні етапи становлення та розвитку…

Між націоналізмом і толерантністю
Книга Володимира Старика «Між націоналізмом і толерантністю» досліджує генезу та розвиток модерного українського національного…

Українська нація: Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ століття
У книзі подано походження та життя української нації від її утворення 40 тисяч років тому і до ХІ століття н. е. Автор висвітлює той період…

Демократия и тоталитаризм
Статьи посвящены современной геополитике, духу нашего времени, взаимоотношениям России с окружающим миром. В сборник вошли статьи за…

Політологія
Посібник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри філософії та політології Тернопільського національного…

Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма.
«Пагубная самонадеянность» — последняя работа профессора Ф. А. Хайека, выдающегося австро-американского экономиста, лауреата…

Условия свободы<br /><br />
Гражданское общество<br /><br />
и его исторические<br /><br />
соперники<br /><br />
Как толкует автор суть и содержание понятия “гражданское общест- во”? Какую роль в его формировании сыграли культурные, этнические,…

Дерево колекцій