Суспільні науки

Dublin Core

Назва

Суспільні науки

елементи в Суспільні науки колекції

Моделирование социальных процессов
В данном учебном пособии моделирование социальных процессов рассматривается применительно к многоукладной экономике современной…

Соціологія
Навчально-методичний комплекс містить навчальну програму курсу, конспект лекцій, контрольні питання, рекомендовану літературу зкожної…

Основи охорони праці
Підручник підготовлено Відповідно до тіпової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й…

Основи туристичної діяльності
У підручнику туристична галузь розглядається як соціально-економічне явище, її структура класифікується за видами та формами, даються…

Доступ до архівних документів: законодавство і практика
У підручнику яскраво характерезують доступ до архівних документів аналізуючи на зарубіжному досвіді та українському.

Основная теория знаков
В этой книге вы увидите семиотику в разных сферах науки. СЕМИОТИКА И ПСИХОЛОГИЯ. СЕМИОТИКА И ЛОГИКА. СЕМИОТИКА ИНТЕРТЕКСТА. СЕМИОТИКА…

Теорія масової комунікації
Це перший в Україні підручник з теорії масової комунікації, в якому системно викладено теоретичні засади розуміння масового…

Дерево колекцій