Загальні питання науки і культури

Dublin Core

Назва

Загальні питання науки і культури

Collection Items

Історія культури України
навчальний посібник

Дванадцять тез про античну культуру
Тема, яку я зачіпаю — безмежна. Через те прошу мені пробачити, якщо багато чого не торкнусь, а про щось скажу скоромовкою, в занадто загальній формі. Заради користі справи я схематизував свій матеріал, розбивши його на кілька тез, кожна з яких має…

Масові комунікації
Підручник C. Квіта «Масові комунікації» зосереджується на дослідженнях цієї га­лузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розгляда­ються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага…

Культура и пространство. Моделирование географических образов
Монография посвящена исследованию процессов взаимодействия культуры и пространства. Анализируются различные культурные традиции восприятия и воображения географического пространства. В качестве одного из эффективных механизмов описания и…
View all 7 items

Дерево колекцій