Філософія моралі. Етика. Практична філософія

Dublin Core

Назва

Філософія моралі. Етика. Практична філософія

Collection Items

Етика ділового спілкування
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій…

Еристика, мистецтво полеміки
До посібника включено теоретичні матеріали з основ мистецтва полеміки, практикуми та тексти для самостійного аналізу, що допоможуть студентам, особливо юристам, сформувати практичні навички та вміння успішної комунікації. Курс еристики апробований у…

Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації
"Залишковою розкутій Прометей, якому наука надає НЕ знані досі сили, а економіка - нечувані стиму, заклікає до етики, Щоб через добровільне підкорення їй пріборкаті свою могутність, аби Ця могутність не обернулася для людини лихом".

"Остаточно…

Етика ділового спілкування
У підручнику висвітлені основні проблеми ділового спілкування у сучасному суспільстві та шляхи їх подолання. Що особливо важливо, правила ділового етикету складені з урахуванням менталітету нашого суспільства. Посібник складено за науковими роботами…

Естетика: навчальний посібник.
В даному курсі студенти мають можливість ознайомити і засвоїти навчальний матеріал, повязаний з основними школами та напрямками в історії естетичної думки, з найважливішими проблемами естетичного мистецтва, естетичними поглядами відомих вітчизняних…
View all 5 items

Дерево колекцій