Суспільні науки

Dublin Core

Назва

Суспільні науки

Елементи колекції

Моделирование социальных процессов
В данном учебном пособии моделирование социальных процессов рассматривается применительно к многоукладной экономике современной России. Описываются методы преобразования распределений и их использование в расчетах заработной платы, доходов семей,…

Соціологія
Навчально-методичний комплекс містить навчальну програму курсу, конспект лекцій, контрольні питання, рекомендовану літературу зкожної теми, теми контрольних робіт та методичні вказівки до їхвиконання, термінологічний словник. Комплекс…

Основи охорони праці
Підручник підготовлено Відповідно до тіпової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення БЕЗПЕКИ праці, а такоже методика розслідування причин травматизму І планування…

Основи туристичної діяльності
У підручнику туристична галузь розглядається як соціально-економічне явище, її структура класифікується за видами та формами, даються визначення основних понять і термінів, якими повинен оволодіти майбутній фахівець, пропонується концепція підготовки…

Доступ до архівних документів: законодавство і практика
У підручнику яскраво характерезують доступ до архівних документів аналізуючи на зарубіжному досвіді та українському.

Основная теория знаков
В этой книге вы увидите семиотику в разных сферах науки. СЕМИОТИКА И ПСИХОЛОГИЯ. СЕМИОТИКА И ЛОГИКА. СЕМИОТИКА ИНТЕРТЕКСТА. СЕМИОТИКА ЛИТЕРАТУРЫ и т.д.

Теорія масової комунікації
Це перший в Україні підручник з теорії масової комунікації, в якому системно викладено теоретичні засади розуміння масового спілкування, технологію масового впливу та представлено основні наукові течії, принципи й підходи до вивчення масової…
Перегляд всіх 7 елементів

Дерево колекцій